koe onderweg-800x300


wat is mindfulness?
Een mindfulness training kan omschreven worden als een aandachttraining. Het gaat bij mindfulness om twee aspecten.
- Het leren richten van de aandacht op wat er hier en nu is.
- Het leren aannemen van een nieuwsgierige en milde, vriendelijke, accepterende houding tegenover deze ervaring in het hier en nu.
Tijdens een mindfulness-training richten we ons niet zozeer op het oplossen van problemen, maar meer op het vinden van een andere houding ten opzichte van onze problemen. Een houding die wordt gekenmerkt door meer acceptatie. Het blijkt dat het willen wegdrukken of controleren van nare gevoelens of gedachten een belangrijke rol speelt bij stress en het ontstaan en/of voortduren van psychische problemen. Nare gevoelens als angst, verdriet, boosheid worden vaak gezien als een probleem dat ‘opgelost’ moet worden. Terwijl dat niet altijd nodig is. Als het lukt om ervoor open te staan, kunnen we merken dat we die gevoelens kunnen ervaren, en dat ze vanzelf weer afnemen of verdwijnen. Vaak levert dat minder narigheid op.
Mindfulness leer je o.a. met behulp van meditatie-oefeningen. Meditatie is bewust aandacht richten op het hier en nu. Door deze bewustwording leren we onze eigen ingesleten, automatische patronen (in doen en denken) te herkennen. Daarmee ontstaat er ruimte voor een andere houding en ander gedrag. Vaak functioneren we in ons dagelijkse leven op de automatische piloot. We zijn er niet echt ‘bij’. We zijn ons niet echt bewust van wat we denken, voelen en doen. Op die momenten ontstaan vaak ook onze automatische ‘negatieve’ denkpatronen met gedachten die niet altijd blijken te kloppen. Voor we er erg in hebben gaan gedachten en gevoelens met ons op de loop, waardoor klachten en problemen ontstaan en in stand gehouden worden. Door de training worden we ons bewuster van deze automatische reacties en ervaren we dat er ruimte is om op een andere manier met klachten, gedachten en gevoelens om te gaan.